PRIVACY STATEMENT

JSTMEDIA

Privacy Statement


Wat zijn in mijn ogen persoonsgegevens?

Ben je een klant van mij? Grote kans dat ik gegevens van je opsla. Maar wat zijn in mijn ogen persoonsgegevens? Deze gegevens betreffen zakelijke informatie over jou of over je bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan je voornaam, achternaam, telefoonnummer, woonplaats of emailadres. Alle informatie die een verband kan leggen met jou als persoon.

Waarvoor gebruik ik persoonsgegevens?

  • Contact opnemen met jou of je organisatie (voor lopende of toekomstige projecten)
  • Het toesturen van offertes en facturen
  • Je gegevens in mijn administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn

Van wie heb ik persoonsgegevens?

Ik verzamel persoonsgegevens van bijna iedereen waar ik zakelijk contact mee heb (gehad). Deze gegevens bewaar ik tot het moment dat de relatie definitief wordt beëindigd.

Welke persoonsgegevens verzamel ik?

  • Je voor- en achternaam
  • Je telefoonnummer
  • Je mailadres
  • De naam van het bedrijf (indien nodig)
  • De woonplaats(en)
  • Het rekeningnummer
  • De contactgeschiedenis (wat is er in het verleden inhoudelijk besproken via telefoon, email of tijdens de afspraken)

Met wie deel ik persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden in principe niet door mij gedeeld met derde partijen. Alleen wanneer hier een goede reden voor is, verstrek ik jouw gegevens aan anderen. Hierbij moet je denken aan de situatie wanneer er fraude is gepleegd of wanneer er een rechtszaak loopt. In die gevallen zal ik de gegevens moeten delen met politie, justitie of een incassodienst. Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houd ik me natuurlijk aan.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien

Iedere persoon in de EU heeft ‘recht op inzage’ van zijn persoonsgegevens. Dat betekent concreet dat je recht hebt om in te zien welke persoonsgegevens van jou in het bijzonder ik opsla. Ik bied personen de mogelijkheid om mijn fysieke en online dossiers in te zien en beroep te doen op hun ‘recht op correctie’ indien deze gegevens onjuist zijn en aangepast dienen te worden.

Mijn visie op privacy

In mij visie op privacy zijn persoonsgegevens in goede handen. Ik ga uiterst zorgvuldig om met de gegevens die ik ontvang van jou als contactpersoon of jouw bedrijfsgegevens. Daarbij staat het woord veiligheid altijd centraal.

Over dit Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van JSTMEDIA. De inhoud hiervan kan regelmatig worden aangepast. Deze huidige versie is gemaakt op 15 mei 2019.

Vragen over privacy?

Heb je toch nog vragen? Stuur dan een mail naar joost@jstmedia.nl en ik reageer zo snel mogelijk op je vraag.